vietnam_ I very frustrating when the wap varied uses Xtgem upload tool from smiling so do not know http://ngocson92.xtgem.com/index2 http://xuantruong97.wap.sh http://coloa.wap.sh http://thegioi9x.wap.sh http://gamedangcap.com http://chiase.wapsite.me http://dat007.xtgem.com ...and more I want ...Continue reading »
vietnam_ all wapmaster http://daivietpda.com dog dog dog dog dog
goood good I find this perspective very brave on the
Gwqwpwpw Câm mồm chó đi đog ah
Gwqwpwpw Địt mẹ mày không phải là người Việt Nam hả. Còn bày đặt nói tiếng Anh. Mày giỏi lắm hả. Chắc cũng hạn cặn bã xã hội đây mà. Sủa to như cứt ý
« 1 2 3 »