error upload files to the web
wap4mua Tôi gặp lỗi upload file lên trang web, xin hãy giúp tôi.
xt.png, 108.795 KB